Xəbərlər və mətbu məlumatlar


Muxtar respublikada bank sisteminin inkişafı təmin edilib03.11.2021
   Müasir dövrdə iqtisadiyyatın ən aparıcı, eləcə də stimullaşdırıcı sahəsi olan bank sistemi hər bir ölkənin, cəmiyyətin davamlı inkişafının təmin edilməsində və gücləndirilməsində mühüm rol oynayır.
Aqrar sahənin inkişafı diqqətdə saxlanılır29.10.2021
  Muxtar respublikada aqrar sahənin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər, qəbul edilmiş dövlət proqramlarının uğurlu icrası, əkin dövriyyəsinə yeni torpaqların qatılması və müasir suvarma sistemlərinin qurulması məhsul bolluğuna zəmin yaradıb.
  Aparılmış meliorasiya və irriqasiya tədbirlərinin nəticəsi olaraq təkcə 2014-cü ildən 1 oktyabr 2021-ci il tarixədək muxtar respublikada 201,1 min paqonmetr məsafədə sel və daşqınlara qarşı mübarizə ...
2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı21.10.2021
  
  Muxtar respublikada iqtisadi və sosial sahələrdə qazanılmış uğurlar 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında da qorunub saxlanılmış, çoxşaxəli iqtisadiyyatın formalaşdırılması və sosial sahənin inkişafı üzrə...
Hərtərəfli inkişaf nəqliyyat sahəsinin də dinamikasını
artırır
07.10.2021
Son illərdə muxtar respublikada müasir standartlara uyğun avtomobil yolları salınıb, mövcud yol-nəqliyyat kompleksi təkmilləşdirilib, yeni körpülər tikilib, hava və dəmir yolu nəqliyyatının infrastruktur təminatı daha da...

 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 -[ 20 ]- 21  22  23  24 

  •      Naxçıvan bu gün  •        Digər keçidlər

  •