Xəbərlər və mətbu məlumatlar


Aqrar sahənin inkişafı diqqətdə saxlanılır29.10.2021
  Muxtar respublikada aqrar sahənin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər, qəbul edilmiş dövlət proqramlarının uğurlu icrası, əkin dövriyyəsinə yeni torpaqların qatılması və müasir suvarma sistemlərinin qurulması məhsul bolluğuna zəmin yaradıb.
  Aparılmış meliorasiya və irriqasiya tədbirlərinin nəticəsi olaraq təkcə 2014-cü ildən 1 oktyabr 2021-ci il tarixədək muxtar respublikada 201,1 min paqonmetr məsafədə sel və daşqınlara qarşı mübarizə ...
2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı21.10.2021
  
  Muxtar respublikada iqtisadi və sosial sahələrdə qazanılmış uğurlar 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında da qorunub saxlanılmış, çoxşaxəli iqtisadiyyatın formalaşdırılması və sosial sahənin inkişafı üzrə...
Hərtərəfli inkişaf nəqliyyat sahəsinin də dinamikasını
artırır
07.10.2021
Son illərdə muxtar respublikada müasir standartlara uyğun avtomobil yolları salınıb, mövcud yol-nəqliyyat kompleksi təkmilləşdirilib, yeni körpülər tikilib, hava və dəmir yolu nəqliyyatının infrastruktur təminatı daha da...

İnformasiya və rabitə xidmətlərinin əhatə
dairəsi genişlənir
18.09.2021
  
 Muxtar respublikada sosial-iqtisadi həyatın bütün sahələrində informasiya-kommunikasiya sistemlərinin təkmilləşdirilməsi və yeni texnologiyaların tətbiqi məqsədilə kompleks tədbirlər həyata keçirilmiş, əhalinin bu xidmətlərdən istifadə imkanları daha da yaxşılaşdırılmışdır.   Yaşayış məntəqələrində Yeni Nəsil Telekommunikasiya Sistemlərinin istifadəyə verilməsi, istifadəçilərin keyfiyyətli və sürətli internetlə təmin olunması...
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 -[ 20 ]- 21  22  23  24 

  •      Naxçıvan bu gün  •        Digər keçidlər

  •