Xəbərlər və mətbu məlumatlar


2022-ci ilin ilk rübündə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı21.04.2022
  Muxtar respublikada çoxşaxəli iqtisadiyyatın formalaşdırılması və sosial sahənin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər “Sənaye ili” elan edilmiş 2022-ci ilin ilk rübündə də davam etdirilmişdir.
  Cari ilin ilk rübündə inkişafı xarakterizə edən əsas göstərici kimi ümumi daxili məhsul istehsalı 570 milyon 384 min 400 manat...
Muxtar respublikada sənaye davamlı inkişaf yolundadır14.04.2022
  Muxtar respublikada iqtisadiyyatın aparıcı sahəsi olan sənayenin inkişafı diqqətdə saxlanılmış, rəqabətqabiliyyətli müasir sənaye müəssisələrinin yaradılması, sənayenin infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində çoxsaylı layihələr icra edilmiş, yeni iş yerləri açılmış, əhalinin məşğulluğu təmin olunmuşdur.
Muxtar respublikada arıçılığın inkişafı üzrə davamlı tədbirlər görülür10.03.2022
   
  Aqrar sektorun gəlirli sahələrindən biri olan arıçılığın inkişafı məqsədilə həyata keçirilən kompleks tədbirlər bu sahədə yeni təsərrüfat subyektlərinin yaradılmasına, əhalinin məşğulluğuna və keyfiyyətli yerli məhsullarla təminatına müsbət təsir göstərib.
Həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər əhalinin dinamik artımına müsbət təsir göstərir01.03.2022
   Muxtar respublikada əhalinin səmərəli məşğulluğunun təmin edilməsi üzrə həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər, səhiyyənin davamlı inkişafı və sağlam ekoloji mühitin formalaşdırılması əhali artımına müsbət təsir göstərir.
   İnsan amilinə verilən dəyərin nəticəsidir ki, muxtar respublikada...
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 -[ 18 ]- 19  20  21  22  23  24 

  •      Naxçıvan bu gün  •        Digər keçidlər

  •