Xəbərlər və mətbu məlumatlar


Əhaliyə göstərilən səhiyyə xidmətlərinin keyfiyyəti daha da yaxşılaşdırılır11.02.2022
  Səhiyyənin inkişafı ilə bağlı həyata keçirilən islahatlar dövlətin sosial siyasətinin başlıca istiqamətlərindən biridir. Son dövrlər muxtar respublikada müasir tibbi avadanlıqlarla və maddi texniki baza ilə təchiz olunmuş xəstəxanaların, həkim ambulatoriyalarının və digər səhiyyə obyektlərinin istifadəyə verilməsi və güclü kadr potensialının yaradılması insan amilinə verilən dəyərin bariz nümuməsidir.
2021-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı28.01.2022
  Muxtar respublikada iqtisadi və sosial sahələrdə qazanılmış uğurlar 2021-ci ildə də qorunub saxlanılmış, çoxşaxəli iqtisadiyyatın formalaşdırılması və sosial sahənin inkişafı üzrə mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir.

Muxtar respublikanın infrastruktur təminatı daim yenilənir18.11.2021
  Muxtar respublikada həyata keçirilən genişmiqyaslı tikinti-quruculuq işlərinin nəticəsi olaraq iqtisadi fəaliyyətin bütün sahələrində infrastruktur yenilənmiş, əhalinin rahat yaşayışı təmin edilmişdir. Bütün yaşayış məntəqələrini əhatə edən quruculuq işləri məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsinə, muxtar respublikanın iqtisasi qüdrətinin möhkəmləndrilməsinə...
Muxtar respublikada bank sisteminin inkişafı təmin edilib03.11.2021
   Müasir dövrdə iqtisadiyyatın ən aparıcı, eləcə də stimullaşdırıcı sahəsi olan bank sistemi hər bir ölkənin, cəmiyyətin davamlı inkişafının təmin edilməsində və gücləndirilməsində mühüm rol oynayır.
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 -[ 19 ]- 20  21  22  23  24 

  •      Naxçıvan bu gün  •        Digər keçidlər

  •