Məlumatı yüklə

Makroiqtisadi göstəricilər


Müqayisə
predmeti
2021-ci ilin
yanvar ayı,
faktiki
2020-ci ilin
yanvar ayı,
faktiki
2021-ci ilin yanvar ayı
2020-ci ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
  Ümumi daxili məhsul, min manat
175 822,0
173 071,9
100,3*
  Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat
380,9
376,4
101,2
  Sənaye məhsulu, min manat
95 608,5
93 691,7
100,9*
  Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat
37 434,4
37 013,2
101,1
  Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat
9 040,1
8 642,6
103,3*
  Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton
925,5
920,3
100,6
  İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat
4 473,4
4 073,8
109,8
      o cümlədən mobil rabitə
3 225,0
3 180,6
101,4
  Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat
92 105,3
93 832,4
97,3*
  Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat
14 248,4
14 644,1
96,5*
  Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları
31 918,1
32 828,5
97,2
      o cümlədən ixrac
24 166,0
24 045,8
100,5
  idxal
7 752,1
8 782,7
88,3
 Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat**
535,8
484,8
110,5

            *) müqayisəli qiymətlər üzrə
           **) 2020 və 2019-cu illərin illik göstəricisi

           1 yanvar 2021-ci il tarixə muxtar respublikada əhalinin sayı bir il öncəyə nisbətdə 1905 nəfər və ya 0,4 faiz artaraq 461530 nəfər təşkil etmişdir.

BAĞLA